Abivahendite taotlemine toimub vastavalt Sotsiaalkaitseministri määrusele „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ (vastu võetud 12.12.2018 nr 58).

ja Tervise- ja tööministri määrusele „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord“ (vastu võetud 12.12.2018 nr 57).

 

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendi-vajajale

Abivahendeid saab soetada soodustingimusel ainult isikliku abivahendi kaardi alusel.

Esmakordse isikliku abivahendi kaardi taotlemisel saab seda kõige kiiremini tellida Sotsiaalkindlustusameti kodulehe kaudu või pöördudes Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse vastava taotlusega (vaata lehe all Attachment).

Sotsiaalkindlustusamet kontrollib inimese õigustatuse aluseid.

Ettevõttesse pöördumisel peab isikul kaasas olema isikliku abivahendi kaart ja abivahendi tõend.

(vaata lehe all Attachment).

Abivahendi vajaduse tuvastaja:

*Perearst
*Eriarst
*Rehabilitatsioonimeeskond
*Füsioterapeut
*Tegevusterapeut
*Õde

Kehtiva isikliku abivahendi kaardi omanik, kellel on olemas kehtiv abivahendi tuvastaja poolt väljastatud tõend, kus on välja toodud abivahendi nimetus (ja ISO kood) või abivahendi kirjeldus, võib abivahendi saamiseks koheselt pöörduda ükskõik millisesse abivahendeid müüva ettevõtte poole üle Eesti, millel on Sotsiaalkindlustusametiga kehtiv leping.

Abivahendeid soodustingimusel on õigustatud taotlema :

  • Puudega lapsed kuni 18-aastased - 90 %

  • Kõik lapsed kuni 18-aastased, eriarsti tõendi alusel - 50 %

  • Õppiv puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealine kuni 26.a. – 90 %

  • Puudega või töövõimetusega alates 40 % tööealised isikud - vastavalt määrusele

  • Vanaduspensionärid - vastavalt määrusele

Kuni 26 – aastane õppiv puudega või tuvastatud töövõime kaotusega 40 % või enam isik peab lisaks esitama ka koolitõendi.

Soodustuse saamiseks peab esitama abivahendi tuvastaja poolt väljastatud tõendi, isikliku abivahendi kaardi ja isikut tõendava dokumendi.

Minimaalne isikuosalus on 7 €.

ERIMENETLUSED

Abivahendite puhul on võimalik taotleda erimenetlust Sotsiaalikindlustusametist, esitades abivahendi erisuse taotluse (vaata lehe all Attachment).

Taotluses peab märkima, kas soovitakse piirhinna suurendamist, piirlimiidi suurendamist, uut abivahendit enne kasutusaja lõppu või omaosaluse vähendamist.

Vajalikud dokumendid:

  • Kehtiv isikliku abivahendi kaart

  • Abivahendi tõend või rehabilitatsiooniplaan

  • Taotlus (leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel)

  • Mõningal juhul kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist erinevate ettevõtete poolt