Proteesitooteid hakati valmistama Eestis 1907.aastal, kui Gustav Saks asutas ortopeediliste abivahendite ja arstiriistade tööstuse Tartus.rtopeediliste abivahendite ja arstiriistade tööstuse Tartus.

Pärast I Maailmasõda 1938.aastal ühendati G.Saksa ja J.Keissi peenmehhaanika töökojad üheks töökojaks.

Pärast II Maailmasõda ühendati Gustav Saksa ja Räni töökojad üheks Tartu Arstiriistade Tööstuse osakonnaks, mille baasil moodustati 1.augustil 1946.aastal Tartu Proteesitööstus. 1960. aastal valmis uus tootmishoone Tartus Vaksali tänavas.

Alates 1962.aastast tehakse väljasõite Tallinna, Pärnu, Kohtla-Järvele, Saaremaale, Hiiumaale, Haapsallu jne.

1989.aastal alustati koostöös firmaga “Otto Bock” (Saksamaa ) ja firmaga “Proteesisäätiö” (Soome) kaasaegsete tehnoloogiate juurutamist ja spetsialistide koolitamist ning alates 1992.aastast valmistatakse ka kaasaegsed proteesid.

1994.aastal avati esimene Eestis ainulaadne adaptatsioonikabinet, kus koostati abivajajatele individuaalne rehabiliteerimise plaan koos vajalike invatehniliste ja olmeabivahendite rentimisega.

1995.aastal sõlmiti kostööleping Tartu Ülikooli Kliinikumi Traumatoloogia- ja Ortopeediakliiniku ja Elva Haiglaga ning alustati esmaste (amputatsioonijärgsete) patsientide proteeserimist ja rehabiliteerimist.

2004.a. sõlmisime koostöö arendamise lepingu Tartu Ülikooli Kirurgiakliiniku ja Spordimeditsiini.ja Taastusravi kliiniku, Tartu Ülikooli Füüsika-Keemia teaduskonna Eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituudi OÜ Müomeetria vahel. Koostöö eesmärgiks on selgitada välja võimalused proteesimise kvaliteedi tõstmiseks.

2008.a. detsembris valmistasime esimese Eestis nn. „intelligentse“ kolmanda põlvkonna jalaproteesi C-LEG firma „Otto Bock“ materjalidest ja tehnoloogia järgi.

Ortooside valmistamisel kasutame firmade “Otto Bock” (Saksamaa) ja “Centri” (Rootsi) materjale ja tehnoloogiat. Kiireloomuliste probleemide lahendamiseks (lasteortoosid, traumajärgsed ja postoperatiivsed ortoosid) kasutame firma “T-Tape” (Holland) poolt väljatöötatud ekspressortoosimise tehnoloogiat ja materjale.

Eelpoolnimetatud firmad omavad Euroopa Ühenduse Nõukogu 14.06.1993.a. meditsiini seadmeid käsitleva direktiivi 93/42 EMÜ nõutele vastavaid kvaliteedi sertifikaate.