Osaühing Ortopeediakeskus on asutatud 28.10.1998.aastal endise Tartu Ortopeedilise Rehabilitatsioonikeskuse spetsialistide baasil ning jätkavad Gustav Saksa loodud protees-ortopeedilise töökoja traditsioone.

Firma spetsialistid on saanud head teoreetilist ettevalmistust ning omavad pikaajalist erialast tööstaaži.

Osaühingu tegevuse põhieesmärgiks on laste, puuetega inimeste ja vanurite kindlustamine kaasaegse meditsiinilise ning protees-ortopeedilise abiga

EV Sotsiaalministri 14.12.2000.a. määruse nr. 79 “Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord” alusel.

Prioriteetseks suunaks on laste ja liitpuudega laste teenindamine

Teenuse osutamisel lähtume arsti soovitustest, patsiendi tervislikust seisundist ja aktiivsusest, arvestame tellija soove tehnoloogiliste ja konstruktiivsete võimaluste piires.

Abivahendite valmistamisel kasutame nii kaasaegset kui ka nn “traditsioonilist” tehnoloogiat. Valmistame esmaseid (amputatsioonijärgseid ja postoperatiivseid) ning korduvaid abivahendeid.

Proteeside valmistamisel kasutame põhiliselt firma “Otto Bock” (Saksamaa) ja firma “Blatchford” (Inglismaa) tehnoloogiat ja materjale.

2000.a. detsembris valmistasime esimese Eestis nn. “intelligentse” jalaproteesi “IP+” firma “Blatchford” materjalidest ja tehnoloogia järgi.