Ortopeediliste jalatsite taotlemine

Lapsed võivad taotleda 3 paari jalatseid kalendriaastas
abivahendi vajaduse tuvastaja tõendi alusel.

Täiskasvanud võivad taotleda 2 paari jalatseid kalendriaastas
abivahendi vajaduse tuvastaja tõendi alusel.
Tõend kehtib 2 aastat.

Soodustuse saamiseks peab isik esitama eriarsti,
füsioterapeudi või rehabilitatsiooni meeskonna tõendi (vaata
Abivahendite taotlemise rubriigi all Attachment).

Kategooria I ISO-kood: 06.33.00.01

Lastele ja täiskasvanutele individuaalselt valmistatud
ortopeedilised jalatsid (tellimusmeditsiiniseade).

Sihtgrupp – isikud, kelle jalalaba haigusseisundid ei võimalda
kanda masstoodanguna valmistatud ortopeedilisi jalatseid või
masstoodanguna valmistatud eritellimus ortopeedilisi
jalatseid.
Näidustused:
 moondunud jalalabast tingitud haigusseisundid
(komppöidsus, välja-ja sissepöördpöid)
 varvaste ja/või jalalaba osaline puudumine
 lihasdüstroofia ja -atroofia
 alajäsemete parees (sh. ripppöidsus)
 raske hüpermobiilsuse sündroom
 lümfodeemtursed
 raskete neuroloogiliste ja neurotrofiliste probleemidega
seotud seisundid
 traumajärgsed rasked deformatsioonid
 ebavõrdne alajäsemete pikkus alates 1cm

Esmasel pöördumisel peab isik esitama eriarsti,
füsioterapeudi või rehabilitatsiooni meeskonna tõendi.
Korduv tõend – perearst.
Tõend kehtib koodile 06.33.00.02, 06.33.00.03, 06.33.00.04,
06.33.00.05, 06.33.00.00

Soodustuse määr – 70 %


Kategooria II ISO-kood: 06.33.00.02
Täiskasvanute ortopeedilised jalatsid.

Ortopeedilised jalatsid (ainult CE-märgistusega masstoodangu
jalatsid – meditsiiniseade EL määruse 2017/745 artikli 2
tähenduses, sh eritellimusel valmistatud masstoodangu
jalats:

 anti varus jalatsid
 ortoosijalatsid
 laiema liistuga jalatsid labajala
deformatsioonide/haavandite/tursete korral

Hüvitamisele kuuluvad jalatsid, millel on vähemalt kaks
omadust:

 vahetatav ortopeediline sisetald
 laiem liist
 kõrgem ja sügavam päkaosa
 hõõrdumise ja haavandite vältimiseks pehmendatud
materjalidest (sh spetsiaalselt diabeetikute jaoks
toodetud jalatsid)
 tugevdatud kannaosa ja hüppeliigese toestus

Sihtgrupp:
– isikud, kes vajavad anti varus jalatseid
– ortoosijalatseid
– tugeva kannaosa ja hüppeliigese toestusega jalatseid
– laiema liistu ja pehmendatud päkaosaga jalatseid
deformatsioonide/haavandite/tursete korral;
– isikud, kes võivad vajada eritellimusel toodetud jalatseid
(nt jalgade erinev suurus, tugevad tursed, vajadus jalatsi
reguleerimise järele).

Näidustused:
 moondunud labajalast tingitud haigusseisundid
(komppöidsus, välja-ja sisse pöördpöid
 varvaste ja/või jalalaba osaline puudumine
 lihasdüstroofia ja -atroofia
 alajäsemete parees (sh. ripppöidsus)
 raske hüpermobiilsuse sündroom
 lümfodeem/tursed
 raskete neuroloogiliste ja neurotroofiliste probleemidega
seotud seisundid
 traumajärgsed rasked deformatsioonid
 ebavõrdne alajäsemete pikkus (vahe alates 1cm)

Esmasel pöördumisel peab isik esitama eriarsti,
füsioterapeudi või rehabilitatsiooni meeskonna tõendi.
Korduv tõend – perearst.
Tõend kehtib koodile 06.33.00.01, 06.33.00.03, 06.33.00.04,
06.33.00.05, 06.33.00.00

Soodustuse määr – 70 %


Kategooria III ISO-kood: 06.33.00.03
Täiskasvanute ortopeedilised jalatsid.

Masstoodanguna valmistatud ortopeedilised jalatsid (ainult
CE-märgistusega masstoodangu jalatsid – meditsiiniseade
EL määruse 2017/745 artikli 2 tähenduses).
Hüvitamisele kuuluvad jalatsid, millel on vähemalt kaks
omadust:
– vahetatav sisetald
– laiem liist
– kõrgem ja sügavam päkaosa
– hõõrdumise ja haavandite vältimiseks on kasutatud
pehmendatud materjale (sh spetsiaalselt diabeetikute
jaoks toodetud jalatsid)
– tugevdatud kannaosa ja hüppeliigese toestus.

Näidustused:
– isikud, kellel esineb vähenenud jalgade tundlikkus ning
haavandite tekkerisk
– isikud, kellel esineb labajala deformatsioon
(nt haamervarbad, hallux valgus või varus)
– isikud, kellel esineb hüppeliigese ebastabiilsus või valgus
või varus asend
Esmasel pöördumisel peab isik esitama eriarsti,
füsioterapeudi või rehabilitatsiooni meeskonna tõendi.
Korduv tõend – perearst.
Tõend kehtib koodile 06.33.00.01, 06.33.00.02, 06.33.00.04,
06.33.00.05, 06.33.00.00

Soodustuse määr – 50 %


Kategooria II ISO-kood: 06.33.00.04
Laste ortopeedilised jalatsid.
Laste ortopeedilised jalatsid (ainult CE-märgistusega
masstoodangu jalatsid – meditsiiniseade EL määruse
2017/745 artikli 2 tähenduses), sh eritellimusel valmistatud
masstoodangu jalats

– anti varus jalatsid
– ortoosijalatsid
– laiema liistuga jalatsid
– labajala deformatsioonide/haavandite/tursete korral.

Hüvitamisele kuuluvad jalatsid, millel on tugevdatud
kannaosa ja hüppeliigese toestus, sisetalla vahetamise või
individuaalse sisetalla lisamise võimalus, reguleeritavad
kinnitused, avar ja laiem kingasuue, laiem liist, stabiilne
mittelibisev tald.

Sihtgrupp:
– lapsed, kes vajavad anti varus jalatseid
– ortoosijalatseid
– tugeva kannaosa ja hüppeliigese toestusega jalatseid
– laiema liistu ja pehmendatud päkaosaga jalatseid
deformatsioonide/haavandite/tursete korral
– lapsed, kes võivad vajada eritellimusel toodetud
jalatseid (nt jalgade erinev suurus, tugevad tursed,
vajadus jalatsi reguleerimise järele).

Näidustused:
 moondunud labajalast tingitud haigusseisundid
(komppöidsus, välja- ja sissepöördpöid
 varvaste ja/või labajala osaline puudumine
 lihasdüstroofia ja-artroofia
 alajäseme parees (sh ripppöidsus)
 raske hüpermobiilsuse sündroom
 lümfodeem/tursed
 raskete neuroloogiliste ja neurotroofiliste
probleemidega seotud seisundid
 traumajärgsed rasked deformatsioonid
 ebavõrdne alajäsemete pikkus (vahe alates 1 sm)).

Esmasel pöördumisel peab isik esitama eriarsti,
füsioterapeudi või rehabilitatsiooni meeskonna tõendi.
Korduv tõend – perearst.
Tõend kehtib koodile 06.33.00.01, 06.33.00.02, 06.33.00.03,
06.33.00.05, 06.33.00.00

Soodustuse määr – 90 %


Kategooria II ISO-kood: 06.33.00.05
Laste ortopeedilised jalatsid
Laste masstoodanguna valmistatud ortopeedilised
jalatsid (ainult CE-märgistusega masstoodangu jalatsidmeditsiiniseade EL määruse 2017/745 artikli 2
tähenduses).

Hüvitamisele kuuluvad jalatsid, millel on tugevdatud
kannaosa ja hüppeliigese toestus, sisetalla vahetamise
või individuaalse sisetalla lisamise võimalus,
reguleeritavad kinnitused, stabiilne mittelibisev tald.

Sihtgrupp:
 Lapsed, kellel esineb hüppeliigese valgus või varus
asend
 Hüppeliigese ebastabiilsus
 Labajala deformatsioon
 Pikivõlvi sügav lamenemine

Esmasel pöördumisel peab isik esitama eriarsti,
füsioterapeudi või rehabilitatsiooni meeskonna tõendi.
Korduv tõend – perearst.
Tõend kehtib koodile 06.33.00.01, 06.33.00.02, 06.33.00.03,
06.33.00.04, 06.33.00.00

Soodustuse määr – 90 %


Jalatsite kohandus ISO-kood: 06.33.00.00
Jalatsite kohandamine (tallatõste alates 1cm, ninaosa
täitmine).

Näidustused:
 ebavõrdne alajäsemete pikkus (vahe alates 1cm)
 varvaste ja/või jalalaba osa puudumine

Koodiga 06.33.00.01, 06.33.00.02, 06.33.00.03, 06.33.00.04.,
06.33.00.05 tehingu teostanud isik.

Soodustuse määr – 50 %