Abivahendeid saab osta isikliku abivahendi kaardi alusel.

Isikliku abivahendi kaardi taotlemise aluseks on arsti tõend või rehabilitatsiooniplaan.

Kuni 18-aastase lapse puhul, kellele ei ole määratud puude raskusastet, võib abivahendi vajaduse tuvastaja olla ainult eriarst ning seda ka korduvtõendi väljastamisel.

Kehtiva isikliku abivahendi kaardi omanik, kellel on olemas kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus, võib koheselt pöörduda abivahendeid müüva ettevõtte poole üle Eesti.

Inimene, kes taotleb isikliku abivahendi kaarti esmakordselt, peab pöörduma Sotsiaalkindlustusameti poole vastava taotlusega (vaata lehe all Attachments).

Sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr. 74

Abivahendeid on õigustatud taotlema :

 • Kuni 18-aastane laps;
 • Kuni 18-aastane puudega laps;
 • 16-63-aastane tööealine isik, kellele on tuvastatud töövõime kaotus 40 % ulatuses või enam;
 • 18-aastane ja vanem puudega isik;
 • Alates 16-aastane tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;
 • 63-aastane ja vanem vanaduspensioniealine isik.

Välismaal õppiv 18-26-aastane inimene peab lisaks kaasa võtma ka koolitõendi.

Kallimate abivahendite puhul on võimalik taotleda erimenetlust Sotsiaalkindlustusametist (vaata lehe all Attachments):

 • Kui vajalik abivahend on keerukam ja kallim;
 • Kui inimene vajab mitut abivahendit;
 • Kui inimesel on raskusi omaosaluse tasumisega.

Erimenetlust on õigus taotleda juhtudel, kui inimene taotleb:

 • Omaosaluse vähendamist seoses raske majandusliku olukorraga;
 • Uut abivahendit enne kasutusaja lõppu kui abivahend on sobimatu tervislikel või inimesest mitteolenevatel põhjustel;
 • Abivahendit, mis puudub loetelus;
 • Kasutusaja piirlimiidi suurendamist kui vajadus on põhjustatud diagnoosist või funktsioonihäirest tulenedes;
 • Abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist;
 • Erimenetlust mõnel muul juhul.

*Soodustuse saamiseks esitada perearsti või erialaarsti saatekiri, isikliku abivahendi kaart, isikut tõendav dokument, pensionitunnistus või invaliidsustunnistus.