Abivahendite hüvitamine

ABIVAHENDITE HÜVITAMISEST
Abivahend aitab säilitada erivajadusega ja puudega inimeste (sh laste) võimet hakkama saada igapäevaelu tegevustega
ja ennetada tekkinud kahjustuse süvenemist. Abivahenditeks võivad olla näiteks mähkmed, proteesid, poti- ja
dušitoolid, kargud, ratastoolid, kuuldeaparaadid jne.

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendi-vajajale